Stop Fumatul

E mai cool să nu fumezi :)

LEGE nr.349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

LEGE nr.349 din 6 iunie 2002
pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Text publicat in Monitorul Oficial nr. 435/21 din iunie 2002

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. – Prezenta lege stabileste unele masuri privind prevenirea si combaterea consumului produselor din tutun, prin restrangerea fumatului in spatiile publice inchise, prin inscriptionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfasurarea de campanii de informare si educare a populatiei, avand ca scop protejarea sanatatii persoanelor fumatoare si nefumatoare de efectele daunatoare ale fumatului.

Art. 2. – In sensul prezentei legi, prin:

a) produse din tutun se intelege produsele fabricate din tutun, total sau partial, in scopul fumatului, si anume: tigaretele, tigarile si tigarile de foi, tutunul destinat prepararii manuale a tigarilor, tutunul de pipa, precum si tutunul destinat prizatului, suptului sau mestecatului;

b) produse din tutun de uz oral se intelege produsele fabricate in totalitate sau partial din tutun, cu exceptia celor care se fumeaza sau se mesteca, sub forme speciale sau pudra, sau orice alta combinatie a acestora, in mod particular cele prezentate in pliculete portionate sau poroase, precum si cele avand orice forma care aminteste de un produs alimentar;

c) tutun de mestecat se intelege tutunul prelucrat, taiat sau maruntit, destinat consumului prin mestecare;

d) tutun de prizat se intelege produsul de tutun prelucrat, macinat pana la stadiul de pulbere fina, destinat consumului prin prizare;

e) fumat se intelege inhalarea voluntara a fumului rezultat in urma arderii tutunului continut in tigari, tigarete, tigari de foi, cigarillos si pipe;

f) tigarete se intelege produsele din tutun ce contin tutun prelucrat, tutun taiat, invelit intr-un sul longitudinal de hartie, cu sectiune rotunda sau ovala, care contine tutun prelucrat, dispus intr-un mod adecvat pentru a fi fumate in mod direct;

g) trabucuri – termen generic pentru tigarile de foi;

h) tigari de foi se intelege produsele din tutun obtinute prin invelirea tutunului de umplutura (taiat sau maruntit) in una sau mai multe foi de tutun prelucrat;

i) cigarillos se intelege tigaretele la care hartia de confectionat este inlocuita cu foi de tutun sau tutun reconstituit;

j) gudron se intelege condensatul anhidru de fum fara nicotina;

k) nicotina se intelege alcaloida nicotinica;

l) ingredient se intelege orice substanta sau orice constituent, cu exceptia frunzelor de tutun si a altor parti naturale sau neprelucrate din tutun, folosit la prepararea sau producerea produselor din tutun si care se regaseste in produsul finit, chiar daca apare in alte forme incluzand hartie, filtru, cerneala si adezivi;

m) spatii publice inchise se intelege toate spatiile din institutiile publice centrale si locale, institutii sau unitati economice, de alimentatie publica, de turism, comerciale, de invatamant, medico-sanitare, culturale, de educatie, sportive, toate mijloacele de transport in comun, autogari, gari si aeroporturi, de stat si private, spatiile inchise de la locul de munca sau alte spatii prevazute de lege, cu exceptia spatiilor delimitate si special amenajate pentru fumat din incinta acestora.

Art. 3. – (1) Se interzice fumatul in spatiile publice inchise.

(2) Fumatul este permis in spatii special amenajate pentru fumat, cu respectarea urmatoarelor conditii obligatorii:

a) sa fie construite astfel incat sa deserveasca doar fumatul si sa nu permita patrunderea aerului viciat in spatiile publice inchise;

b) sa fie ventilate corespunzator, astfel incat nivelul noxelor sa fie sub nivelurile maxime admise.

(3) De la prevederile alin. (1) fac exceptie barurile, restaurantele, discotecile si alte spatii publice cu destinatie similara, daca indeplinesc conditiile alin. (2) lit. b).

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica barurilor, restaurantelor, discotecilor si altor spatii publice cu destinatie similara, al caror proprietar sau manager stabileste si afiseaza avertismentul: „in aceasta unitate fumatul este interzis”.

(5) Se interzice vanzarea produselor din tutun la bucata, precum si punerea pe piata a pachetelor de tigari care contin mai putin de 20 de bucati.

(6) Unitatile care comercializeaza sau detin automate pentru vanzarea produselor din tutun sunt obligate:

a) sa afiseze la loc vizibil interzicerea vanzarii produselor din tutun tinerilor sub 18 ani;

b) sa afiseze cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea prevederilor lit. a).

(7) in autorizatia sanitara de functionare a unitatilor care comercializeaza produse din tutun se introduce o clauza speciala de interzicere a vanzarii produselor din tutun tinerilor sub 18 ani.

(8) Sunt interzise productia si importul destinate pietei interne, precum si punerea pe piata a oricarui produs care nu poarta inscriptionat continutul de gudron, de nicotina si monoxid de carbon din gazele masurate.

(9) Sunt interzise productia si importul destinate pietei interne, precum si punerea pe piata a oricarui produs care nu poarta inscriptionat avertismentul general si cel aditional privind pericolul consumarii acestuia asupra sanatatii individuale si publice.

(10) Este interzisa punerea pe piata a oricaror produse din tutun de uz oral.

Art. 4. – (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisa in conformitate cu legislatia in vigoare.

(2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei marci de tutun pentru promovarea altor produse este interzisa.

Art. 5. – Proprietarii sau managerii care administreaza spatiile publice in care este interzis fumatul au obligatia de a afisa la loc vizibil simboluri care interzic fumatul.

Art. 6. – (1) Fiecare pachet care contine produse din tutun, in momentul punerii pe piata a produsului, trebuie sa prezinte tiparit pe o parte a pachetului, in limba romana, continutul de gudron, de nicotina si monoxid de carbon din gazele masurate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, astfel incat sa se acopere cel putin 10% din suprafata corespunzatoare.

(2) Fiecare pachet care contine produse din tutun, cu exceptia tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumeaza, se inscriptioneaza, in limba romana, cu un avertisment general, precum si cu unul aditional, dupa cum urmeaza:

a) avertismentul general se tipareste alternativ, prin rotatie, la intervale egale de timp, folosindu-se unul dintre cele doua texte, precum:”Fumatul ucide/Fumatul poate ucide” si „Fumatul este nociv pentru sanatatea dumneavoastra si pentru cei din jurul dumneavoastra”;

b) avertismentul general se tipareste pe cea mai vizibila suprafata a pachetului, precum si in oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu exceptia celui transparent, folosit in vanzarea cu amanuntul a produsului;

c) avertismentul general acopera cel putin 30% din suprafata vizibila a pachetului;
d) avertismentul aditional se tipareste alternativ, prin rotatie, la intervale egale de timp, folosindu-se unul dintre textele prevazute in lista cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta lege;

e) avertismentul aditional se tipareste pe cealalta suprafata vizibila a pachetului, precum si in oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu exceptia celui transparent, folosit in vanzarea cu amanuntul a produsului;

f) avertismentul aditional acopera cel putin 40% din suprafata vizibila a pachetului pe care este tiparit;

g) Ministerul Sanatatii si Familiei va stabili, prin ordin al ministrului, reglementari referitoare la pozitionarea avertismentelor pe aceste suprafete, precum si la utilizarea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustreaza consecintele fumatului asupra sanatatii;

h) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decat tigarile, la care cea mai vizibila suprafata depaseste 75 cm2, avertismentele prevazute de prezenta lege acopera o arie de 22,5 cm2 pe fiecare suprafata.

(3) Textul avertismentului general, al celui aditional, precum si continutul de gudron, de nicotina si monoxid de carbon este:

a) tiparit cu font negru ingrosat, tipul Helvetica, pe fond alb; dimensiunea fontului va ocupa cea mai mare proportie posibila din aria tiparita;

b) tiparit cu minuscule, cu exceptia primei litere a mesajului;

c) tiparit centrat, paralel cu imaginea de sus a pachetului;

d) textul avertismentelor este incadrat cu un chenar negru, lat de minimum 3 mm si maximum 4 mm, care nu interfereaza cu textul avertismentului sau cu informatia prezentata in limba romana.

(4) Se interzice tiparirea textului avertismentelor pe timbru.

(5) Textul se tipareste astfel incat sa nu poata fi mutat, sters sau ascuns, neclar ori intrerupt de alte texte sau desene ori in momentul deschiderii pachetului.

(6) Pentru a se asigura identificarea produsului, produsele din tutun vor fi marcate in mod corespunzator, la numerotarea lotului, pe pachetele cu produse din tutun, facand posibila determinarea locului si a momentului producerii acestora.

(7) Sunt interzise productia si importul destinate pietei interne, precum si punerea pe piata a oricarui produs care poarta inscriptionat orice text sau imagine care sugereaza ca un produs din tutun este mai putin daunator decat altul.

Art. 7. – (1) Agentii economici care produc si importa pentru piata interna, precum si cei care comercializeaza produse din tutun iau masurile necesare aplicarii prevederilor art. 3 alin. (5), (8)-(10) si ale art. 6.

(2) Actiunile de inspectie sanitara de stat vor cuprinde in mod obligatoriu si controlul respectarii prevederilor prezentei legi.

Art. 8. – Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Tineretului si Sportului elaboreaza si pun in aplicare programe nationale de educatie, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea si combaterea consumului produselor din tutun.

Art. 9. – Posturile de radio si de televiziune nationale pun la dispozitie Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Tineretului si Sportului un spatiu de emisie de minimum 30 de minute saptamanal, din care 50% la ore de maxima audienta, pentru difuzarea de materiale promotionale de prevenire si combatere a consumului produselor din tutun.

Art. 10. – Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de munca in folosul comunitatii, in cazul elevilor sau studentilor contravenienti, in conditiile legii;

b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) si ale art. 4 alin. (2) si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), (4) si (6) si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9) si (10) si ale art. 6 si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei.

Art. 11. – Sanctiunile prevazute la art. 10 lit. b) si d) se aplica si persoanelor juridice.

Art. 12. – (1) Nerespectarea repetata a prevederilor art. 6 se sanctioneaza cu retragerea de pe piata a produsului in cauza de catre organismele competente.

(2) Nerespectarea repetata a prevederilor art. 3 alin. (3) si (4) si ale art. 5 se sanctioneaza cu suspendarea temporara a activitatii de catre organismele competente.

Art. 13. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 7 se fac de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de catre directiile de sanatate publica regionale in transporturi, prin Inspectia Sanitara de Stat, si de catre reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.

(3) Contestatia, insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei, se depune la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, spre solutionare, in termen de 15 zile de la data primirii.

Art. 14. – Prevederile prezentei legi se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul general al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15. – Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. (8) si (9) si ale art. 6, care intra in vigoare la data de 31 decembrie 2004.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Bucuresti, 6 iunie 2002.
Nr. 349.

Alte articole utile despre legislatia privind fumatul si fumatorii:

[Opinie] În sfârșit, sănătatea începe să câștige

Cine a avut acces la internet zilele acestea a fost în mod sigur expus campaniei pe care producătorii de tutun ...

LEGE nr.349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

LEGE nr.349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun Text publicat in Monitorul Oficial ...

Anexa la legea 349/2002 – avertismente pe pachetele de tigari

ANEXA la Legea 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun Text publicat in Monitorul Oficial nr. 435/21 ...

Legea nr. 457 din 01/11/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

Legea nr. 457 din 01/11/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr ...

Modificare 457/2004

ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/ 2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun In temeiul art ...