Stop Fumatul

E mai cool să nu fumezi :)

Modificare 457/2004

ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/ 2004
privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al Art. 1 punctul VI pozitia (1) din Legea nr. 266/ 2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta:

Art. I Legea nr. 457/ 2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1067 din 17 noiembrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Literele b) si c) ale articolului 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

b) publicitate pentru produsele din tutun, orice forma de comunicare comerciala care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun sau a fumatului;

c) sponsorizare pentru produsele din tutun, orice forma de contributie publica sau privata pentru orice eveniment, activitate ori persoana, cu scopul sau avand ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun sau a fumatului;

2. La articolul 2 dupa litera d) se introduce o litera noua, e), cu urmatorul cuprins:

e) profesionisti in comertul cu produse din tutun, persoane a caror profesie sau ocupatie este schimbul cu produse din tutun prin vanzare si cumparare.

3. Literele a), c), d), f) si g) de la alineatul (1) al articolului 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) in presa scrisa si in orice alte publicatii si materiale tiparite, cu exceptia anunturilor prevazute expres de lege si a prevederilor alin. (2) al prezentului articol;

c) in salile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de sali de proiectie a materialelor vizuale destinate publicului;

d) pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de prezentare, indiferent de natura materialului din care sunt produse, de locul in care sunt amplasate sau de tipul taxelor datorate;

f) prin folosirea marcilor produselor din tutun pe alte produse decat cele de tutun sau pe servicii care nu au legatura cu comertul cu produse din tutun;

g) prin vanzarea sau oferirea gratuita de produse alimentare sau jucarii fabricate cu intentia evidenta de a da produsului si/sau ambalajului sau asemanarea cu un produs din tutun;

4. La articolul 3, alineatul (1), dupa litera g) se introduc doua litere noi, h) si i), cu urmatorul cuprins:

h) prin crearea, comercializarea sau oferirea gratuita de jocuri, inclusiv cele destinate utilizarii pe calculator, sau jucarii care promoveaza fumatul sau in care este utilizata o marca de produs din tutun;

i) prin folosirea marcilor produselor din tutun sau a unor mesaje care promoveaza fumatul, inscriptionate sau amplasate pe partea exterioara a oricarui mijloc de transport, precum si pe partea interioara si exterioara a mijloacelor de transport in comun.

5. Alineatul (3) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. e), este permisa publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societatii informationale doar in conditiile prevazute la alin. (2).

6. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, cu urmatorul cuprins:

(3) Se interzice distribuirea gratuita a produselor din tutun tinerilor cu varsta sub 18 ani;

(4) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a evenimentelor si activitatilor destinate tinerilor cu varsta sub 18 ani;

(5) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a oricaror evenimente sau activitati care se desfasoara in unitatile medicale sau in unitatile de invatamant medico-farmaceutic.

7. Dupa articolul 4 se introduse un articol nou, 4.1, cu urmatorul cuprins:

Art. 4.1. Pentru publicitatea produselor din tutun prin intermediul serviciilor de radiodifuziune si sponsorizarea programelor de radiodifuziune se aplica prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 3 alin (1) si art. 4 alin. (1), (4) si (5) si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000 la 50.000 lei;

(2) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) si se sanctioneaza astfel:

a) persoanele juridice, cu amenda contraventionala de la 5.000 la 10.000 lei;

b) persoanele fizice, cu amenda contraventionala de la 500 la 1.000 lei.

(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin Hotarare a Guvernului.

Art. II. Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2008.

Art. III La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se abroga Ordonanta de urgenta nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitatii produselor din tutun in salile de spectacol si interzicerea vanzarii produselor din tutun minorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial nr. 461 din 21 septembrie 2000.

PRIM – MINISTRU,
CALIN POPESCU TARICEANU
Alte articole utile despre legislatia privind fumatul si fumatorii:

[Opinie] În sfârșit, sănătatea începe să câștige

Cine a avut acces la internet zilele acestea a fost în mod sigur expus campaniei pe care producătorii de tutun ...

LEGE nr.349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

LEGE nr.349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun Text publicat in Monitorul Oficial ...

Anexa la legea 349/2002 – avertismente pe pachetele de tigari

ANEXA la Legea 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun Text publicat in Monitorul Oficial nr. 435/21 ...

Legea nr. 457 din 01/11/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

Legea nr. 457 din 01/11/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr ...

Modificare 457/2004

ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/ 2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun In temeiul art ...